GIỚI THIỆU MÁY SẢN XUẤT CỬA NHÔM THƯƠNG HIỆU 

                             BETTER - CHINA


GIỚI THIỆU CÔNG TY JINAN BETTER MACHINERY

MÁY CẮT NHÔM

MÁY CẮT NHÔM 2 ĐẦU CNC : LJGS-CNC-500

MÁY CẮT NẸP NHÔM CNC

MÁY CẮT KE GÓC TỰ ĐỘNG : LJJ-140

MÁY PHAY KHÓA CNC

MÁY PHAY KHÓA CNC 2 ĐẦU 800MM: CNC-800 (PHAY ĐẦU CÂY)

MÁY PHAY KHÓA CNC 2 ĐẦU 800MM

MÁY PHAY KHÓA CNC 1 ĐẦU 600MM: CNC-600

MÁY BẤM ÉP GÓC

MÁY BẤM GÓC (Siêu lớn): LJG-05-180

MÁY BẤM GÓC (Loại lớn): LMB-120

MÁY PHAY ĐẦU ĐỐ

MÁY PHAY ĐỐ CNC : LXD-CNC-3/2