Cung cấp các loại lưỡi cắt nhôm Kanefusa Nhật Bản và Lưỡi cắt nhôm Dress CHLB Đức.

LƯỠI CẮT NHÔM KANEFUSA - THƯƠNG HIỆU NHẬT BẢN

LƯỠI CẮT NHÔM KANEFUSA - CÁC LOẠI KÍCH THƯỚC: