Cung cấp các loại lưỡi cắt nhôm Kanefusa Nhật Bản và Lưỡi cắt nhôm Dress CHLB Đức.

LƯỠI CẮT NHÔM KANEFUSA - THƯƠNG HIỆU NHẬT BẢN

LƯỠI CẮT NHÔM KANEFUSA - CÁC LOẠI KÍCH THƯỚC:

  • Lưỡi cắt nhôm đường kính 255

  • Lưỡi cắt nhôm đường kính 300

  • Lưỡi cắt nhôm đường kính 350

  • Lưỡi cắt nhôm đường kính 400

  • Lưỡi cắt nhôm đường kính 420

  • Lưỡi cắt nhôm đường kính 450

  • Lưỡi cắt nhôm đường kính 500

  • Lưỡi cắt nhôm đường kính 550