Cung cấp các loại mũi phay nhôm 1 me của hãng Dress CHLB Đức.

MŨI PHAY NHÔM DRESS - THƯƠNG HIỆU CHLB ĐỨC

MŨI PHAY NHÔM DRESS - CÁC LOẠI KÍCH THƯỚC:

  • Mũi phay nhôm đường kính 3mm

  • Mũi phay nhôm đường kính 5mm

  • Mũi phay nhôm đường kính 6mm

  • Mũi phay nhôm đường kính 8mm

  • Mũi phay nhôm đường kính 10mm

  • Nhập khẩu theo yêu cầu