GIỚI THIỆU MÁY SẢN XUẤT CỬA NHÔM THƯƠNG HIỆU YILMAZ THỔ NHĨ KỲ


MÁY CẮT NHÔM

MÁY CẮT : KD 305

MÁY CẮT : ACK 420S

MÁY CẮT : RYK 420

Máy Cắt : KD 350M

Máy Cắt : KD 350D

Máy Cắt : KD 350PS

Máy Cắt : DC 421MS


Máy Cắt : DC 421PS

Máy Cắt : DC 421PBS

MÁY CẮT : DC 550PB

MÁY CẮT : DC 550SK

MÁY CẮT : DC 550SKH

MÁY BẤM ÉP GÓC

MÁY BẤM ÉP GÓC

MÁY PHAY ĐẦU ĐỐ

MÁY PHAY ĐỐ : KM 215S

MÁY PHAY ĐỐ : KM 212

MÁY PHAY ĐỐ : KM 211S

MÁY PHAY KHÓA

MÁY PHAY KHÓA: FR 221S

MÁY PHAY KHÓA: FR 222

MÁY PHAY KHÓA: FR 223

Máy Phay Khóa: CRM250S

Máy Phay Khóa: NCR 300

Máy Phay Khóa: CRM 200