GIỚI THIỆU MÁY SẢN XUẤT CỬA NHÔM THƯƠNG HIỆU YILMAZ THỔ NHĨ KỲ


MÁY CẮT NHÔM

MÁY CẮT : KD 305

 • Lưỡi cắt đường kính 300mm

 • Có bàn rọc nhôm phía trên

 • Xem chi tiết

MÁY CẮT : ACK 420S

 • Lưỡi cắt đường kính 420mm

 • Lưỡi cắt từ dưới lên

 • Xem chi tiết

MÁY CẮT : RYK 420

 • Lưỡi cắt đường kính 420mm

 • Đầu máy trượt theo hành trình dài

 • Xem chi tiết

Máy Cắt : KD 350M

 • Lưỡi cắt đường kính 350mm

 • Kẹp phôi bằng tay quay

 • Xem chi tiết

Máy Cắt : KD 350D

 • Lưỡi cắt đường kính 350mm

 • Kẹp phôi bằng tay quay

 • Có bệ kê đầu máy

 • Xem chi tiết

Máy Cắt : KD 350PS

 • Lưỡi cắt đường kính 350mm

 • Kẹp phôi bằng khí nén

 • Có bệ kê đầu máy

 • Có vòi phun nước làm mát

 • Xem chi tiết

Máy Cắt : DC 421MS

 • Máy cắt hai đầu bán tự động

 • Đầu di động đẩy tay, thước cảm ứng

 • Lưỡi cắt 420mm

 • Xem chi tiết


Máy Cắt : DC 421PS

 • Máy cắt hai đầu tự động cnc

 • Nhập kích thước từ màn hình

 • Lưỡi cắt 420mm

 • Xem chi tiết

Máy Cắt : DC 421PBS

 • Máy cắt hai tự động cnc

 • Nhập kích thước từ màn hình

 • Lưỡi cắt 420mm

 • Xem chi tiết

MÁY CẮT : DC 550PB

 • Máy cắt hai tự động cnc

 • Nhập kích thước từ màn hình

 • Lưỡi cắt 420mm

 • Xem chi tiết

MÁY CẮT : DC 550SK


MÁY CẮT : DC 550SKH


MÁY BẤM ÉP GÓC

MÁY BẤM ÉP GÓC

MÁY PHAY ĐẦU ĐỐ

MÁY PHAY ĐỐ : KM 215S

 • Đầu phay di chuyển tự động

 • Thay dao nhanh bằng khí nén

 • Xem chi tiết

MÁY PHAY ĐỐ : KM 212

 • Đầu phay di chuyển bằng đẩy tay

 • Nhẹ cơ động, dể di chuyển

 • Xem chi tiết

MÁY PHAY ĐỐ : KM 211S

 • Đầu phay di chuyển bằng đẩy tay

 • Nhẹ cơ động, dể di chuyển

 • Xem chi tiết

MÁY PHAY KHÓA

MÁY PHAY KHÓA: FR 221S

 • Phay lỗ bất kỳ theo dưỡng(rập)

 • Hoạt động nhẹ nhàng thuận tiện

 • Xem chi tiết

MÁY PHAY KHÓA: FR 222

 • Phay lỗ bất kỳ theo dưỡng(rập)

 • Cơ động dễ di chuyển khi cần

 • Xem chi tiết

MÁY PHAY KHÓA: FR 223

 • Phay lỗ bất kỳ theo dưỡng(rập)

 • Cơ động dễ di chuyển khi cần

 • Xem chi tiết

Máy Phay Khóa: CRM250S

 • Phay lỗ khóa theo dưỡng copy

 • 3 đầu phay 3 mặt của ổ khóa

 • Xem chi tiết

Máy Phay Khóa: NCR 300

 • Phay lỗ khóa theo bản vẽ lập trình sẵn

 • Tự động lật mặt phôi theo 4 trục

 • Xem chi tiết

Máy Phay Khóa: CRM 200

 • Phay lỗ khóa theo dưỡng copy

 • Đầu dò dưỡng bằng khí nén

 • Xem chi tiết